Obsługa informatyczna firm

Obsługa informatyczna firm

wady i zalety w firmach
Zalety przy umowy na informatyczną obsługę firmy.

Jeśli rozważasz wynajęcie wsparcia IT dla swojej firmy, masz kilka ważnych decyzji do podjęcia. Musisz rozważyć efektywność kosztową, podejście do doradztwa i proces monitorowania. W końcu wdrożenie systemów IT do celów biznesowych to ogromna zmiana. Będzie wymagało od Ciebie dostosowania budżetu, jak również przeszkolenia pracowników. Musisz również odłożyć budżet na sprzęt IT, instalację i siłę roboczą.

Wsparcie IT poziomu lub tier 2

Obsługa informatyczna firm może być podzielona na dwa różne poziomy: tier 0 i tier 2. Tier 0 wspiera użytkowników w trybach samopomocy, np. poprzez stronę internetową lub aplikację. Wiąże się to również z minimalną interakcją pracownika z klientem. Inne rodzaje wsparcia poziomu 0 obejmują media społecznościowe i portal samoobsługowy. Poziomy te zwykle zależą od produktu/usługi firmy oraz jej wielkości i klienteli.

Wsparcie poziomu 2 koncentruje się na znajdowaniu rozwiązań problemów i wymaga osoby z solidnym zapleczem technicznym i znajomością produktów firmy. Pracownicy ci nie muszą być programistami, ale muszą mieć wystarczającą wiedzę o produkcie, aby rozwiązywać złożone problemy. Z kolei zespoły wsparcia technicznego poziomu 3 składają się z ekspertów tematycznych.

Gdy klient dzwoni na linię pomocy technicznej poziomu drugiego, osoba odbierająca połączenie ocenia problem i zaleca rozwiązanie. W niektórych przypadkach specjalista poziomu II może nie być nawet inżynierem, ale może być inżynierem oprogramowania lub projektantem produktu. Może on spróbować odtworzyć problem, aby określić jego przyczynę i rozwiązanie. Jeśli to nie zadziała, firma może zdecydować się na stworzenie nowej poprawki. Następnie zostanie ona udokumentowana, aby personel poziomu 1 i 2 mógł z niej korzystać.

Gdy firma korzysta ze wsparcia IT poziomu II, poziom wiedzy fachowej pracowników obsługujących system określi poziom oferowanych usług. Technicy poziomu II prawdopodobnie posiadają zaawansowaną wiedzę techniczną na temat sprzętu firmy. Technicy ci będą pierwszymi, którzy skontaktują się z klientem i muszą być w stanie rozwiązać proste problemy, jak również eskalować je do wyższych poziomów.

Wsparcie IT poziomu I zapewnia podstawową pomoc użytkownikom końcowym, natomiast wsparcie poziomu II jest bardziej szczegółowe i często określane jako wsparcie administracyjne. Technicy ci pomagają technikom L1, dostarczając informacji technicznych, analizując sytuację i diagnozując problem. Pomagają również technikom L1, pomagając im w identyfikacji rozwiązań i wspólnych problemów.

Celem II poziomu wsparcia IT dla firm help desk jest zapewnienie, że klienci i pracownicy są zadowoleni i mogą uzyskać potrzebną im pomoc. Pomocne jest również zapewnienie, że wszystkie poziomy są zgodne z polityką i procedurami firmy. Każda firma ma swój własny, unikalny sposób budowania swojego help desku, w tym ile poziomów wymaga i jak zarządza swoim service deskiem.

Efektywność kosztowa

Opłacalność obsługi informatycznej dla firm zależy od kilku czynników. Zepsuty komputer kosztuje firmę, podobnie jak utracona sprzedaż i produktywność. Kosztowna jest również ilość czasu, jaką zajmuje rozwiązanie problemu informatycznego. Firmy muszą również liczyć się z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadgodziny i przestoje. Eksperckie wsparcie IT może pomóc im w szybkim i skutecznym rozwiązaniu tych problemów.

Pracownicy IT muszą być przeszkoleni, aby chronić firmę przed cyberatakami. Ponadto oprogramowanie, sprzęt, rozwiązania chmurowe i taktyki bezpieczeństwa stale się zmieniają. Aby nadążyć za technologią, pracownicy IT muszą uczestniczyć w szkoleniach dostawców i odnawiać wygasłe certyfikaty. Wszystko to może się sumować i wiązać z kosztami podróży. Ponadto, koszty zarządzania mogą wzrosnąć, zwłaszcza jeśli dział IT nie jest pod bezpośrednią kontrolą zarządu.

Jednym ze sposobów na zmniejszenie kosztów jest zatrudnianie wewnętrznych pracowników wsparcia IT. To może wydawać się bardziej przystępne na początku, ale może prowadzić do wielu problemów, ponieważ pracownicy nie mają odpowiedniego doświadczenia. Lepiej jest zatrudnić firmę wsparcia IT z udokumentowanym doświadczeniem. Co więcej, ta opcja może być bardziej przystępna dla małych firm, które potrzebują wsparcia IT tylko okazjonalnie.

Inną zaletą zatrudniania zespołu wsparcia IT jest to, że będą one w stanie obsługiwać wszystkie rodzaje technologii, od monitorowania bezpieczeństwa do pomocy biurka. Wiele firm ma trudności z zatrudnieniem pracowników z odpowiednimi umiejętnościami dla ich konkretnych potrzeb. Dostawca zarządzanych usług IT będzie miał personel dedykowany do nauki nowych technologii i wdrażania ich szybciej niż firma mogłaby na własną rękę.

W zależności od wielkości firmy i liczby pracowników, obsługa IT dla firm może się znacznie różnić. Na przykład, mała organizacja 50 pracowników może zatrudnić dwóch pracowników IT za około 150 000 USD rocznie, co nie obejmuje PTO, ubezpieczenia i innych kosztów ogólnych. Jednak w miarę rozwoju firmy wymagany będzie dodatkowy technik Tier 1 help desk, co spowoduje dodatkowy wzrost kosztów ogólnych. Co więcej, wydatki te nie obejmują kosztów dodatkowych szkoleń. Oprócz wynagrodzeń, firma musi również płacić za wymianę sprzętu lub inne sytuacje awaryjne.

Outsourcing usług wsparcia IT do MSP może być opłacalnym sposobem zarządzania potrzebami IT. Zamieniając nieprzewidywalne wydatki na IT w przewidywalne, stałe wydatki, firma może uwolnić swój kapitał, aby skupić się na innych priorytetach. Dodatkowo, może to pomóc firmie w osiągnięciu bardziej strategicznego podejścia do IT. Na przykład, korzystając z usług MSP, do organizacji można przypisać wirtualnego CIO.

Podejście konsultacyjne

Konsulting IT obejmuje połączenie metod i procesów w celu zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstwa. Ten rodzaj usług obejmuje zdefiniowanie problemu, wybór odpowiednich narzędzi i platform, zbudowanie projektu pożądanego rezultatu oraz zaplanowanie przyszłego wzrostu i rozbudowy systemu. Proces konsultingu obejmuje również bieżące wsparcie w celu optymalizacji wydajności i dodawania funkcjonalności. Pomaga to firmom unikać kosztownych błędów i przyjmować nowe technologie.

Klienci powinni ocenić wpływ tego podejścia, zanim zdecydują, czy jest ono dla nich właściwe. Powinni mieć na uwadze, że model konsultingowy może przyjąć pozycję wyższości. Powinni jednak również pamiętać, że klienci mają większą swobodę w wyborze firmy lub rozwiązania.

Firmy konsultingowe mogą skalować wewnętrzne możliwości firm, często dostarczają też bardzo doświadczonych ekspertów. Dzięki temu mogą szybko rozwiązywać problemy techniczne. Co więcej, pobierają one mniejsze opłaty niż pracownicy wewnętrzni. Zazwyczaj firmy konsultingowe wystawiają rachunki za godzinę, a niektóre za projekt. W zależności od zakresu pracy, mogą one oferować różne usługi konsultingowe w zakresie IT.

Proces monitorowania

Monitoring IT jest istotnym elementem strategii informatycznej przedsiębiorstwa. Zapewnia on ciągłość działania systemów i procesów bez zakłóceń. Proces ten jest również wykorzystywany do zatwierdzania zmian i aktualizacji infrastruktury. Dzięki niemu administratorzy mogą szybko i precyzyjnie reagować na problemy. W poniższym przewodniku omówione zostaną korzyści płynące z monitorowania IT oraz sposoby jego wdrożenia w firmie.

Narzędzia do monitorowania IT skupiają się na aktywności sieciowej i bezpieczeństwie. Mogą to być urządzenia fizyczne lub oprogramowanie, które śledzi ruch sieciowy i wydajność między serwerami. Pomagają one organizacjom wykrywać naruszenia bezpieczeństwa przed ich wystąpieniem i łagodzić zagrożenia, zanim staną się poważnym problemem. Celem jest zmniejszenie ilości czasu poświęcanego na rozwiązywanie problemów i ich rozwiązywanie, co ostatecznie pomaga firmom zaoszczędzić pieniądze.

Systemy monitorowania IT powinny zawierać również alerty, które ostrzegają administratorów w przypadku wystąpienia krytycznego problemu lub osiągnięcia przez dany zasób określonego poziomu wydajności. System powinien mieć również możliwość wysyłania wiadomości SMS i e-mail do odpowiednich osób. Narzędzie powinno mieć również możliwość tworzenia i utrzymywania wykresów, które odzwierciedlają zebrane dane. Najlepiej, jeśli te informacje będą łatwe do zrozumienia i proste w użyciu.

Monitoring IT jest niezbędny dla firm, aby wykryć problemy i rozwiązać je zanim wpłyną na produktywność. Obejmuje on bieżące monitorowanie wszystkich urządzeń sprzętowych i programowych podłączonych do sieci firmowej. Proces monitorowania może pomóc w zapobieganiu złośliwym atakom poprzez identyfikację trendów w wydajności sprzętu i oprogramowania. Narzędzia do monitorowania IT mogą również pomóc w wykrywaniu awarii systemu lub problemów poza przestrzenią, zanim negatywnie wpłyną na wydajność użytkowników końcowych.

Monitoring może pomóc firmom zapewnić optymalną wydajność aplikacji i serwerów. Bez monitorowania, firma może skończyć się marnowaniem pieniędzy i utratą biznesu. Proces monitorowania powinien być powiązany z architekturą firmy. Na przykład, firma może mieć dobrze zaprojektowaną sieć, ale aplikacje pomocnicze, które dostarcza nie są na najwyższym poziomie. Posiadanie dedykowanego zespołu do monitorowania wydajności aplikacji i infrastruktury sprawi, że nie będą one powodować problemów.

Monitoring powinien obejmować również analizę problemu i jego przyczyny. W ten sposób firma może wykryć problemy i ostrzec użytkowników. Może to pomóc w zmniejszeniu przestojów i poprawić obsługę klienta oraz wizerunek firmy.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]