Co powinieneś wiedzieć o obsłudze informatycznej firm

Co powinieneś wiedzieć o obsłudze informatycznej firm

Osbługa informatyczna firm opłacalność dla małych firm.
Informatyczna obsługa firm czy jest potrzebny serwis informatyczny?

Przy podejmowaniu decyzji o zleceniu na zewnątrz operacji informatycznych firmy, ważne jest, aby wziąć pod uwagę kilka czynników. Czynniki te obejmują koszty, doświadczenie, niezawodność i procesy. Dzięki dokładnemu rozważeniu tych czynników, będziesz w stanie podjąć najlepszą możliwą decyzję. Ten artykuł omawia te czynniki i wiele innych.

Koszty

Obsługa informatyczna firm to coraz bardziej popularny sposób na zapewnienie obsługi informatycznej dla firm. Może być opłacalny, ponieważ dostawcy zewnętrzni wnoszą wiedzę wielu specjalistów IT. Używają tych samych funkcjonalnych narzędzi i procesów, co personel IT firmy i wykorzystują średnie koszty branżowe. Ponadto mają dostęp do szerokiej gamy oprogramowania i sprzętu. Dostawcy zewnętrzni mogą również zapewnić systemy biletowe i narzędzia automatyzacji.

Zatrudnianie wewnętrznych pracowników IT może być kosztowne. Oprócz wynagrodzeń należy wziąć pod uwagę inne koszty, w tym rekrutację, szkolenia i certyfikaty, a także koszty administracyjne. Dodatkowe wydatki obejmują dodatkowe meble biurowe i świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Te wydatki mogą się szybko sumować. Outsourcing usług IT dla firm może pomóc firmom kontrolować koszty i uczynić IT bardziej elastycznym.

Koszty outsourcingu IT różnią się w zależności od położenia geograficznego. Na przykład, średnia stawka za rozwój oprogramowania w Ameryce Północnej wynosi 100 USD za godzinę, podczas gdy średnia stawka w Azji Południowej wynosi 30-40 USD za godzinę. Różnicę między tymi stawkami można częściowo przypisać różnicom w zarobkach i kosztach utrzymania. Ponadto, usługi IT zlecane na zewnątrz dla firm w krajach o niskich kosztach mogą oferować gorszą jakość. Również komunikacja może być utrudniona z powodu różnic kulturowych i różnic w strefie czasowej.

Kolejnym ważnym czynnikiem, który wpływa na koszt obsługi informatycznej firm jest model współpracy. Model współpracy będzie zależał od potrzeb organizacji. W ramach usług outsourcingowych może być zaangażowany junior, mid-level lub senior developer, inżynierowie QA, kierownicy projektów oraz projektanci UI/UX. Cena tego procesu będzie również zależała od tego, czy outsourcer pobiera opłaty za godzinę, czy za pełny proces pracy. Niektórzy dostawcy oferują model opłaty stałej, który lepiej sprawdza się w przypadku krótszych projektów.

Procesy

Outsourcing określonych procesów i funkcji jest bardzo powszechny wśród małych i średnich firm. Niesie on ze sobą szereg korzyści, które pomagają organizacjom zwiększyć wydajność i obniżyć koszty. Usługi zlecane na zewnątrz mogą zapewnić wiedzę techniczną i doświadczenie branżowe, których brakuje w organizacji, pozwalając jednocześnie firmie skupić się na jej podstawowych możliwościach.

Outsourcing IT można podzielić na dwa ogólne rodzaje. Back-office BPO obejmuje outsourcing wewnętrznych procesów biznesowych, a front-office BPO odnosi się do outsourcingu usług skierowanych do klienta. Oba rodzaje outsourcingu mogą być specyficzne dla pionu lub poziome. W każdym z tych typów dostawca zewnętrzny jest właścicielem i zarządza tymi procesami biznesowymi zgodnie z wcześniej ustalonym standardem.

Usługi outsourcingu IT są często rozliczane według rodzaju świadczonej usługi. Na przykład, kontrakty oparte na czasie i materiałach są powszechne w długoterminowych kontraktach na rozwój aplikacji. Ten model jest przydatny w sytuacjach, gdy trudno jest oszacować zakres usługi lub gdy potrzeby szybko się zmieniają. Usługi outsourcingowe mogą również wiązać się ze skomplikowanym partnerstwem.

Najczęstszą zaletą outsourcingu jest redukcja kosztów. Zatrudniając firmę zewnętrzną do wykonania zadania, firma może zmniejszyć swoje koszty i poprawić wyniki finansowe. Istnieją jednak pewne minusy outsourcingu. Outsourcing może powodować opóźnienia i zagrożenia bezpieczeństwa. Firmy muszą mieć pewność, że ich partner outsourcingowy poświęci czas na zrozumienie ich działalności i dostarczenie rozwiązania informatycznego dostosowanego do niej. Partnerzy outsourcingowi powinni również być w stanie zapewnić, że dostarczone przez nich rozwiązanie poprawi funkcjonalność i zintegruje się z systemami wewnętrznymi.

Firma powinna mieć ciągły proces komunikacji ze swoim dostawcą usług outsourcingowych. Firma powinna utworzyć zespół monitorujący, który będzie odpowiadał na pytania, śledził niedotrzymane cele i zapewniał aktualizacje. Zespół ten powinien również pełnić rolę mediatora pomiędzy firmą a firmą outsourcingową. W jego skład powinni wchodzić menedżerowie wyższego szczebla.

Doświadczenie

Outsourcing może być dla firm doskonałym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy i zwiększenie zysków. Zatrudniając stronę trzecią, która zajmie się ich potrzebami informatycznymi, będą mogli uniknąć płacenia za pensje i innych kosztów związanych z pracownikami etatowymi. Oznacza to również, że nie będą musieli się martwić o różnice w strefie czasowej lub bariery kulturowe. Ponadto, nie będą musieli wydawać pieniędzy na szkolenia i aktualizacje oprogramowania, które mogą być kosztowne, jeśli nie są zaznajomieni z najnowszą technologią.

Chociaż zatrudnianie nowych pracowników wymaga czasu, outsourcing może pomóc firmom przyspieszyć ten proces bez uszczerbku dla jakości. Wielu dostawców outsourcingu ma dostosowane wewnętrzne programy szkoleniowe dla swoich pracowników, co oznacza, że pracownicy są wyposażeni w odpowiednie narzędzia do wykonywania swojej pracy. Jest to kolejny ogromny atut outsourcingu. Można nawet oczekiwać, że zespół będzie przestrzegał wysokich standardów obsługi klienta.

W ostatniej dekadzie firmy zlecały na zewnątrz różne procesy biznesowe, aby zaoszczędzić pieniądze. Dziś firmy są bardziej świadome, jeśli chodzi o outsourcing. Mogą skorzystać z inteligentniejszych ofert dostawców, takich jak technologia cyfrowa i dostosowane do potrzeb rozwiązania branżowe. Wybierając dostawcę, który oferuje takie rozwiązania, firmy mogą przeskoczyć dostawców usług i stworzyć trwałą przewagę konkurencyjną.

Zakres outsourcingu różni się w zależności od firmy. W niektórych przypadkach firmy będą zatrudniać dodatkowych pracowników, stałych lub tymczasowych, aby pokryć zapotrzebowanie na usługi. Mogą być również zmuszone do zainwestowania w nowy sprzęt i oprogramowanie oraz przeprojektowania swoich procesów biznesowych.

Niezawodność

Niezawodność to istotny aspekt obsługi informatycznej firm. Bez niej outsourcowane IT ma niewielką wartość. Niezawodność to poziom zaufania, jakim użytkownicy obdarzają technologię, co jest krytycznym czynnikiem w osiąganiu korzyści biznesowych z inwestycji w technologię. Oto kilka pomocnych wskazówek, które pozwolą upewnić się, że Twój partner w outsourcingu IT jest tak niezawodny, jak tego potrzebujesz.

Systemy i oprogramowanie IT są coraz bardziej złożone, dlatego ich niezawodność ma kluczowe znaczenie. Aby były niezawodne, muszą zapewniać przewidywalną wydajność i wyniki. Dlatego istotne jest zrozumienie procesu i upewnienie się, że dostawca jest w stanie dostarczyć oczekiwany rezultat. Niezawodność jest również kluczową kwestią dla specjalistów IT.

Outsourcing może być dobrym pomysłem, ale musi być przeprowadzony ostrożnie. Dostawca powinien być w stanie wykazać swoją zdolność do wdrożenia większej niezawodności, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Istnieje wiele przykładów udanej obsługi informatycznej firm i ważne jest, aby zrozumieć, w co dokładnie się pakujesz, zanim pójdziesz do przodu.

Outsourcerzy IT zbudowali swoją reputację na zdolności do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Podjęcie kroków w celu ochrony systemu przed problemami jest tańsze niż naprawa wadliwego systemu. Korzystanie z usług doświadczonego dostawcy oznacza, że otrzymasz stabilną platformę, która może działać wydajnie 24 godziny na dobę.

Bezpieczeństwo

Outsourcing bezpieczeństwa to dobra opcja dla firm, które potrzebują pomocy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Usługi outsourcingu w zakresie cyberbezpieczeństwa mogą pomóc firmom w utrzymaniu ich systemów i sieci bezpiecznymi od hakerów. Potrzeby bezpieczeństwa Twojej firmy mogą być często zbyt duże, aby poradził sobie z nimi personel wewnętrzny. Jednak nadal ważne jest, aby zlecać pewne funkcje na zewnątrz. Outsourcing pomaga firmom zmniejszyć koszty i zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa.

Outsourcing usług bezpieczeństwa do strony trzeciej może ułatwić przejście w miarę rozwoju firmy. Większość firm ma wiele na głowie. Nie chcą się martwić o rozbudowę sieci komputerowych ani zatrudniać personelu IT do zarządzania nimi. Outsourcing usług bezpieczeństwa pozwala firmom skalować swoje sieci komputerowe bez kosztów zatrudniania dodatkowego personelu bezpieczeństwa.

Co więcej, outsourcing usług ochrony pozwala zlecić ochronę specjalistom o określonych umiejętnościach i wiedzy. W ten sposób płacisz tylko za to, czego potrzebujesz. Większość usług outsourcingu bezpieczeństwa pobiera opłaty miesięczne, co czyni je bardziej przystępną opcją dla firm, które nie są przygotowane do prowadzenia własnych operacji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Ponadto, będziesz mieć pewność, że Twoje krytyczne aktywa i infrastruktura IT są zabezpieczone przed zagrożeniami. Usługi bezpieczeństwa, które zlecasz na zewnątrz, będą pracować przez całą dobę, aby je chronić.

Cyberbezpieczeństwo jest niezbędnym elementem każdej firmy, od małego domowego biura po międzynarodową korporację. Wymaga ekspertów posiadających wiedzę i umiejętności, aby chronić organizację przed zagrożeniami cybernetycznymi. Jednak koszt budowy dedykowanego zespołu ds. cyberbezpieczeństwa może być dla wielu organizacji zaporowy. Przykładowo, zbudowanie centrum operacji bezpieczeństwa wymaga inwestycji w nowoczesne technologie, zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, a także wywiadu dotyczącego zagrożeń.

Zgodność

Szukając outsourcingu funkcji zgodności, firmy powinny rozważyć koszty, ramy czasowe i złożoność. Firmy outsourcingowe specjalizują się w zgodności i mogą wykonać pewne aspekty pracy w zakresie zgodności po znacznie niższych kosztach niż specjaliści wewnętrzni. Mogą również skorzystać z efektu skali. Ponieważ specjalizują się w jednym lub dwóch obszarach, firmy outsourcingowe mogą być na bieżąco z ciągle zmieniającymi się przepisami i zasadami, co ułatwia im zajmowanie się kwestiami zgodności w sposób terminowy i efektywny kosztowo.

Outsourcing pozwala również firmom na szybsze skalowanie i korzystanie z kapitału ludzkiego i infrastruktury tylko wtedy, gdy są one potrzebne. Eliminuje to koszty rekrutacji pracowników i utrzymania infrastruktury. Firmy mogą również skorzystać z doświadczenia dostawcy w zakresie regulacji prawnych, aby zapewnić zgodność z przepisami. Dodatkowo, współpraca z dostawcą, który obsługuje podobne struktury inwestycyjne, daje firmom spokój i pewność, że praca jest wykonywana prawidłowo.

W związku z rosnącym naciskiem na kwestie zgodności, firmy coraz częściej borykają się z niedoborem talentów i umiejętności. W rezultacie wiele z nich ma problemy z obsadzeniem stanowisk związanych ze zgodnością i pokryciem nieobecności w swoich zespołach ds. zgodności. Outsourcing pomaga organizacjom rozwiązać ten problem poprzez szybkie uzupełnienie luk i zbudowanie dobrze wyposażonego zespołu mieszanego.

Choć niektóre organizacje wahają się przed zleceniem na zewnątrz działań związanych ze zgodnością, wiele z nich korzysta z tej opcji. Oprócz niższych kosztów, outsourcing zgodności może pomóc firmom w zwiększeniu ich możliwości i podniesieniu jakości usług. Firmy mogą skupić się na swoich podstawowych wartościach biznesowych i strategiach rynkowych, gdy zlecają obowiązki związane z zachowaniem zgodności. Outsourcing zgodności staje się coraz bardziej popularny wśród firm każdej wielkości.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]