Odzyskiwanie danych w energiczne posunięcia.

Odzyskiwanie danych Czy powinieneś samodzielnie odzyskiwać dane?

Odzyskiwanie danych to proces odzyskiwania utraconych lub usuniętych plików. Chociaż utracone dane można odzyskać za pomocą profesjonalnego serwisu, można ten proces przeprowadzić samodzielnie. Odzyskiwanie danych jest integralną częścią usuwania skutków awarii. Proces ten może być kosztowny, ale jest również możliwy do przeprowadzenia bez posiadania specjalistycznej wiedzy na temat sprzętu dyskowego. W tym artykule omówimy różne aspekty odzyskiwania danych. Przeczytaj, aby dowiedzieć się, jak to działa i czy powinieneś to zrobić samodzielnie. Oto kilka wskazówek, jak to zrobić.

Odzyskiwanie danych to proces przywracania utraconych lub usuniętych plików

W przypadku utraty ważnych plików z komputera jedynym wyjściem może być odzyskanie danych. Chociaż odzyskiwanie danych jest zazwyczaj ostatecznością, czasami zdarza się wypadek i trzeba odzyskać informacje. Czasami komputer może zostać sformatowany lub uszkodzony, co powoduje, że plików nie można odczytać. W takich przypadkach oprogramowanie do odzyskiwania danych może naprawić system plików i tablicę partycji. Korzystając ze specjalistycznego oprogramowania do odzyskiwania danych, można nawet wykonać obraz nośnika bez użycia specjalistycznego sprzętu. W rzeczywistości można to zrobić bez konieczności dostępu do samych talerzy dysku.

Odzyskiwanie danych można przeprowadzić na wiele sposobów, zaczynając od prostych metod i narzędzi. Jednak w poważniejszych przypadkach może być konieczne skorzystanie z pomocy eksperta. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy część pliku jest uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej naprawę. Na szczęście istnieją sposoby odzyskiwania danych nawet po sformatowaniu dysku twardego. Technika zwana „rzeźbieniem danych” wykorzystuje wiedzę o strukturze plików i ich nazwach do skanowania w poszukiwaniu śladów danych na dysku.

Istnieją trzy rodzaje awarii, które mogą powodować utratę plików i które można naprawić. W zależności od typu dysku uszkodzenie może być fizyczne lub logiczne. W niektórych przypadkach dane mogą być nieczytelne z powodu ataku wirusa. W takich przypadkach konieczne jest użycie oprogramowania do odzyskiwania danych. Fizyczne uszkodzenie dysku może wynikać z klęski żywiołowej lub błędu ludzkiego.

Jest to element odzyskiwania danych po awarii

Tworzenie kopii zapasowych danych i odzyskiwanie danych po awarii powinno być częścią strategii zarządzania ryzykiem ze względu na efektywność kosztową. Kopie zapasowe chronią organizację przed awariami systemów i utratą danych, natomiast odzyskiwanie danych po awarii pomaga w ponownym uruchomieniu systemów o znaczeniu krytycznym. Obie te funkcje są ważne, ale nie są synonimami. Obie metody pomagają zminimalizować ryzyko błędu ludzkiego, a także koszty zakupu nadmiaru sprzętu i oprogramowania. Na szczęście istnieje wiele sposobów usprawnienia procesów odzyskiwania po awarii i tworzenia kopii zapasowych danych oraz zapewnienia ciągłości działania firmy.

Choć wiele firm uważa, że tworzenie kopii zapasowych jest wystarczające, nie zawsze się to sprawdza. Jeśli dojdzie do poważnej awarii, usługa odzyskiwania danych po awarii w chmurze może nie być tak skuteczna. W niektórych przypadkach może nie być w stanie pomieścić wszystkich aplikacji. Co więcej, może to pogorszyć wydajność sieci. Nie zaleca się również stosowania kopii zapasowych jako jedynego rozwiązania do odzyskiwania danych po awarii. Kopia zapasowa jest raczej krytycznym elementem odzyskiwania danych po awarii.

Plan odzyskiwania danych po awarii powinien obejmować kroki związane z identyfikacją i dokumentacją zasobów o znaczeniu krytycznym dla działalności firmy. Obejmuje to identyfikację zasobów o znaczeniu krytycznym dla działalności, takich jak systemy, aplikacje i dane. Plan powinien również określać kroki, jakie należy podjąć w celu odzyskania danych z tych zasobów. Powinien również określać sposób kontaktowania się z kluczowym personelem, mapowania sieci i kierowania osób do miejsca odzyskiwania danych. Jeśli w organizacji znajdują się jednostki biznesowe o znaczeniu krytycznym, ten krok jest szczególnie ważny. W razie awarii jednej z nich trzeba będzie jak najszybciej odzyskać dane klientów.

To jest drogie

Problem z ryczałtowymi cenami odzyskiwania danych polega na tym, że nie odzwierciedlają one czasu poświęconego na wykonanie zadania. Firma, która pobiera opłatę w wysokości 1 USD/GB, nie odzyska automatycznie jednego TB danych. Większość firm pobiera opłaty na podstawie ilości wymaganej pracy. Dzieje się tak dlatego, że niektóre dyski twarde wymagają więcej pracy niż inne, a zryczałtowana opłata za odzyskiwanie danych nie odzwierciedla rzeczywistego czasu pracy. Ponadto niektóre firmy zajmujące się odzyskiwaniem danych pobierają zbyt wysokie opłaty za proste przypadki.

Koszt odzyskiwania danych nie zależy od ilości danych, ale raczej od czasu potrzebnego na odzyskanie informacji. Odzyskiwanie danych z poważnie uszkodzonego urządzenia pamięci masowej, a nawet z ponad 10 TB danych, może trwać kilka dni. Koszty odzyskiwania danych są wyższe w przypadku awarii klasy korporacyjnej, ponieważ jest bardziej prawdopodobne, że awarii ulegnie wiele serwerów. Ponadto odzyskanie danych z poważnie uszkodzonego urządzenia pamięci masowej może wymagać tygodniowego nakładu pracy, co może szybko zaowocować pokaźnym rachunkiem.

Koszt odzyskiwania danych zależy od tego, jak wiele danych trzeba odzyskać. Aby dowiedzieć się, ile danych trzeba odzyskać, należy poprosić firmę o wycenę. Profesjonalne firmy zajmujące się odzyskiwaniem danych naliczają stawki godzinowe. Stawki godzinowe zwykle oscylują wokół 150 USD, ale mogą sięgać 300 USD lub więcej. Ponadto, należy zapytać firmę, czy pobiera opłaty za części zamienne lub usługi pospieszne. Ważne jest, aby przed podpisaniem umowy wiedzieć, czego można się spodziewać.

Może być wykonywana przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy na temat sprzętu napędowego

Pierwszym krokiem do odzyskania danych jest odłączenie źródła zasilania od dysku twardego. Zwiększa to znacznie szanse na odzyskanie danych. W niektórych przypadkach może być potrzebna pomoc profesjonalisty, ale proces ten może być wykonany przez osoby nieposiadające wiedzy o sprzęcie dyskowym. Co więcej, odłączenie źródła zasilania pozwoli uniknąć uszkodzenia samego dysku. Istnieje wiele sposobów odzyskiwania danych, w tym rzeźbienie danych. Ta metoda wykorzystuje informacje o strukturze plików w celu wyodrębnienia ważnych danych.

Oprócz informacji osobistych, odzyskiwanie danych może być wykonywane w wielu przypadkach do celów kryminalistycznych i szpiegowskich. W niektórych przypadkach dane w komputerze są zaszyfrowane i ukryte w wyniku ataku wirusa. Takie przypadki mogą być trudne do rozwiązania, chyba że specjalista dysponuje wiedzą i narzędziami umożliwiającymi odszyfrowanie danych. Inną częstą przyczyną utraty danych jest fizyczne uszkodzenie nośnika pamięci. Klęski żywiołowe lub błędy ludzkie również mogą spowodować uszkodzenie nośnika.

Jest to stosunkowo prosty proces

Odzyskiwanie danych to proces odzyskiwania usuniętych, utraconych lub uszkodzonych plików z wtórnych pamięci masowych, nośników wymiennych lub innych źródeł. Metody odzyskiwania danych są najczęściej stosowane do odzyskiwania plików z dysków twardych, pamięci USB, taśm magnetycznych i podsystemów RAID. Nawet jeśli dane uległy fizycznemu uszkodzeniu lub zaginęły, można je odzyskać za pomocą oprogramowania do odzyskiwania danych. Oto jak to działa:

Po pierwsze, program do odzyskiwania danych z dysku twardego zrzuca dane z uszkodzonego dysku na nowy. Po odzyskaniu plików są one porządkowane według typu. Niestety, pliki te są często wymieszane w jednym folderze systemowym z plikami piosenek, obrazów i dźwięków. Ponadto nazwy plików zostały zmienione na losowe sekwencje, co sprawia, że odzyskiwanie danych z uszkodzonego dysku twardego jest żmudnym procesem.

Awaria fizyczna może również uniemożliwić odczytanie danych na dysku twardym. Niektóre nośniki można odczytać tylko za pomocą specjalistycznego oprogramowania do odzyskiwania danych. Błędy okresowe mogą spowodować, że system plików lub tablica partycji staną się nieczytelne. Pomimo tych problemów, specjalistyczne oprogramowanie do odzyskiwania danych może wykonać obraz nośnika bez uszkodzenia talerzy. Jeśli tylko dysk jest dostępny dla technika, odzyskiwanie danych może być prostym procesem.

Wykorzystuje stosunkowo proste metody i narzędzia

Większość narzędzi do odzyskiwania danych dostępnych na rynku jest przeznaczona dla zwykłych użytkowników domowych, ale R-Studio zostało zaprojektowane z myślą o profesjonalistach. Obsługuje wszystkie systemy plików i schematy układu partycji, nawet te uszkodzone, a także umożliwia jednoczesne uruchamianie wielu zadań odzyskiwania danych. Odzyskane pliki można filtrować według typu, czasu utworzenia, czasu modyfikacji i czasu dostępu, a także według innych parametrów. Można również wyświetlić podgląd plików za pomocą wbudowanego edytora heksadecymalnego.

Bulk Extractor to narzędzie wiersza poleceń, które wykonuje analizę dysku w postaci surowych danych. Może odzyskać utracone partycje i odzyskać dane nawet wtedy, gdy dysk twardy nie jest widoczny. Mimo że interfejs programu jest skomplikowany, jest on skutecznym narzędziem do odzyskiwania danych. W przeciwieństwie do większości programów do odzyskiwania danych klasy konsumenckiej, działa on lepiej na dyskach FAT i FAT32. Z narzędzia można korzystać także w systemach operacyjnych Windows i Mac.

Program Photorec został pierwotnie opracowany do odzyskiwania zdjęć z uszkodzonych systemów plików. Obecnie jednak obsługuje wiele różnych typów plików. Wykonuje głębokie skanowanie uszkodzonych dysków i próbuje odzyskać częściowe wersje utraconych plików. Można go również skonfigurować do odzyskiwania określonych typów plików, w tym wideo i audio. Jego zaletą jest także tekstowy interfejs użytkownika. Mimo tekstowego interfejsu PhotoRec dorównuje wielu najpopularniejszym płatnym aplikacjom do odzyskiwania danych.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]