ELEMENTY AKTYWNE, STAŁE I REAKCYJNE

ELEMENTY AKTYWNE, STAŁE I REAKCYJNE

„Wszystko, co zostało stworzone, powstało poprzez działanie elementów” – Franz Bardon, 'Wtajemniczenie do Hermetyzmu’ Witajcie, przyjaciele! W tej serii artykułów będziemy spoglądać na astrologię i odnajdywać sposoby, w jakie możemy wykorzystać ją w naszej pracy z hermetyzmem, pracy z kształtowaniem jaźni. Moją nadzieją i zamierzeniem jest sprowadzić cię do głębszej świadomości subtelnych połączeń istniejących pomiędzy tymi dwoma obszarami nauki, niezależnie od tego, czy dopiero poznajesz astrologię i hermetyzm, czy też jesteś już zawodowcem! Celem astrologii nie jest przewidywanie przyszłości, a celem magii nie jest nabycie mocy; OBIE te dziedziny zajmują się przekształcaniem naszych gęstszych jakości w ich najczystszą bądź najbardziej uszlachetnioną kwintesencję. Aby to zrobić, musimy najpierw zidentyfikować to, z czym mamy pracować, cały materiał, z którego uszyjemy swój strój. Jest to praca introspekcji pierwszego kroku, którą Franz Bardon opisuje we „Wtajemniczeniu do Hermetyzmu” (IIH). Zadanie scalania astrologicznej i hermetycznej wiedzy jest ułatwione dzięki temu, że używają one tych samych mitycznych wątków – symbolicznego i transcendentnego języka elementów. Franz Bardon w swoich pracach jedynie napomyka o cechach elementów, pozostawiając uczniom dokonywanie swoich własnych odkryć i przypisań – z tego powodu jego lista cech w pierwszym kroku jest mglista. Każdy z nas posiada własną perspektywę i częścią prawdziwej magii wtajemniczenia jest odkrywanie na nowo działania elementów. Prawdziwa iluminacja pochodzi z naszego wnętrza. Jednakże, po upływie 50 lat od pierwszego wydania IIH, wielu uczniów wymaga dalszych wskazówek odnośnie tych kroków, gdyż brakuje im podstawowej wiedzy o elementach i ich działaniu. W tym artykule chciałbym wejrzeć głębiej w warsztat elementów, rozjaśniając i rozbudowując to, co Franz już powiedział, bez zbytniego powtarzania jego słów. Ta praca oddawana jest tobie z nadzieją, że przyjmiesz ją i użyjesz jako odskoczni w swoich medytacjach. Są to jedynie wskazówki wybrane z moich osobistych notatek.

ELEMENTY

Elementy są dosłownie substancją energetyczną wszechświata. Są one podstawowymi cegłami tworzenia i, chociaż jako ludzie kategoryzujemy je jedynie w cztery główne grupy, poprzez swoje nieskończone interakcje powstaje z nich wszystko, co jest. Jako takie, nie możemy w pełni opisać ich w całym ich majestacie, lecz możemy przeniknąć do ich esencji, a kiedy już osiągniemy jej zrozumienie, będziemy mogli poznać je w ich wszystkich nieskończonych manifestacjach.

Elementy są dosłownie wszędzie. W człowieku ukazują się we wszystkich trzech ciałach poprzez akashę, piąty element, z którego się wywodzą. Jednakże dopiero w działaniu materii astralnej elementy odnajdują swoją główną ekspresję jako cechy naszego charakteru czy osobowości.

Generalnie, cztery elementy i esencja ich charakterystyki to:

• OGIEŃ: Pragnienie wyrażania Życia. (Energia, entuzjazm i moc).

• POWIETRZE: Myśl i intelekt. (Rozumowanie, obiektywność i mądrość).

• WODA: Uczucie i empatia. (Współczucie, wrażliwość i miłość).

• ZIEMIA: Zachowanie, praktyczność i pragmatyzm. (Zdrowy rozsądek, zdolność używania materialności i fizyczności).

Istnieje korelacja pomiędzy elementami a różnymi ciałami, lecz jest to naprawdę przydatne jedynie dla ucznia, który poszukuje zrozumienia danej substancji energetycznej, gdyż jak zostało powiedziane wcześniej, elementy są wszędzie. Korelacje podane poniżej nie są absolutne, gdyż nie istnieją absolutne przypisania elementów! Podaję je raczej jako sposób opisania delikatności czy gęstości elementów:

• OGIEŃ: 'Jestem’ (nasza kreatywna indywidualność, niezbędna esencja życia czy znaczenia).

• POWIETRZE: Ciało mentalne (nasz wieczny Duch, Boska Myśl będąca poza i wewnątrz naszej astralności).

• WODA: Ciało astralne (nasza emocjonalna natura i osobowość, natura pragnień).

• ZIEMIA: Ciało fizyczne (skoncentrowana manifestacja czy kondensacja wszystkich trzech subtelnych ciał).

Elementy można też ostatecznie rozumieć jako stany materializacji:

• OGIEŃ: Światło, pierwotny puls Tworzenia i surowy potencjał.

• POWIETRZE: Gazowy, eteryczny stan czystej bezformowości.

• WODA: Ciecz, płynny stan form pierwotnych.

• ZIEMIA: Ciała stałe, zmaterializowana materia skondensowana.

Bardon w swoich pracach podaje dalsze atrybuty elementów, medytacja nad którymi jest niezwykle przydatna dla maga. Za chwilę spojrzymy na każdy z tych elementów oddzielnie, lecz najpierw chciałbym wprowadzić jedno małe utrudnienie!

Jednym z problemów przy pracy ze zwierciadłami duszy IIH, jest przypisywanie odkrytych w naszej osobowości cech do określonych grup elementów. Często pojawia się niepewność, na przykład czy przypisać taką cechę jak lenistwo do wody czy ziemi. Jeśli napotkasz taką trudność, nie panikuj! Jeśli popełnisz błąd, nie uderzy cię ładunek 'prawidłowego’ elementu! Staraj się jak najlepiej trafić, a później odkryjesz czy było to prawidłowe przypisanie. Od poprawnego jakościowego pogrupowania dużo ważniejsze jest, by odkryć tak wiele cech, jak to tylko możliwe, i umieścić je w odpowiednich grupach ilościowych. Zatem dużo ważniejsze dla wtajemniczenia jest określenie, czy dana cecha wpływa na ciebie mało czy dużo. Po tym stwierdzeniu podam tutaj kilka rzeczy, które pomogą ci namierzyć tę nieuchwytną cechę. Pamiętaj, że normalne jest, iż cecha ukazuje się poprzez więcej niż 1 element. Na przykład możliwe jest “szybkie wpadanie w złość” poprzez element ognia ORAZ przez element powietrza. W przypadku ognia jest to impulsywne, bezpośrednie i powstaje z braku empatii, a w przypadku powietrza, powstaje poprzez takie rzeczy jak pochopność osądów i “wszystkowiedzące” podejście. Będziesz wiedział, które z tych dwóch tyczy ciebie, jeśli posłuchasz swojego sumienia.

Spróbuj być w swojej introspekcji jak najbardziej konkretny, mówiąc “wpadam w złość w konfrontacji z niesprawiedliwością”, zamiast po prostu “złość”. To daje ci dokładny punkt skupienia na tym, jakie kompleksy elementów wchodzą w grę. Jest to często przeoczany, lecz bardzo istotny czynnik jeśli chodzi o pracę kroku drugiego, gdzie masz się uporać z największymi, najbardziej złymi i okropnymi robakami swojego czarnego zwierciadła. Jeśli wiesz, kiedy olbrzymi karaluch wychodzi ze swojego ukrycia, możesz czekać na niego z młotkiem! Jeśli to wszystko ci nie pomogło, spróbuj tego: każdy z czterech elementów czy energii posiada trzy 'nastroje’ czy tryby ekspresji. Element może być w każdym z tych trzech stanów.

Może on być:

• aktywny

• stały

• reakcyjny

Zatem istnieje aktywny ogień, aktywne powietrze, reakcyjna ziemia, stały ogień etc., co daje nam do pracy dwanaście głównych ekspresji elementowej energii, zamiast tylko czterech, a tym samym ułatwia to postrzeganie ich działania. Te dwanaście głównych wzorów to dwanaście znaków zodiaku używanych w astrologii. Zanim jednak zaczniesz wyrywać sobie włosy z głowy, myśląc, że proszę o ZWIĘKSZENIE ciężaru pracy wtajemniczenia, dodając osiem elementów do każdego kroku (Boże dopomóż!!!), uspokój się. Polecam używanie tych grup jedynie dla dostrojenia twojego rozumienia czterech podstawowych elementów: ognia, powietrza, wody i ziemi, poprzez spoglądanie na nie silniejszym mikroskopem niż ten podany we „Wtajemniczeniu do Hermetyzmu”. Teraz przyjrzymy się w tym powiększeniu każdemu z tych elementów po kolei.

OGIEŃ

Ogień jest elementem, który jest bezpośrednio związany z esencją siły życia, uniwersalnej chi bądź Reiki, która przepływa przez całe tworzenie. Ludzie ognia są zatem kierowani i natchnieni przez obfitą energię (’energia witalna’, o jakiej pisze Bardon, nie jest elementem ognia, lecz niesie emfazę ognia). Ten element został zidentyfikowany przez psychologa C. G. Junga (który używał astrologii jako pomocy w procesie psychoanalitycznym) jako dynamiczny rdzeń energii psychicznej i jest to najprawdziwsze w znaczeniu jasnowidzenia czy dalekowidzenia. Ogień jest pierwotnym Światłem. Światło jest Źródłem wszystkiego, niesie energię i moc. Zodiak, tak jak Tworzenie i jego mity, zaczyna się od ognia w jego stanie aktywnym. W zodiaku i w strefie ziemi, aktywny ogień jest ujęty przez Barana i jego 30 głównych inteligencji1.

Aktywny ogień jest śmiały, odważny, niespokojny i gwałtownie spala swoją energię. Jest stanowczy i ze swojego Źródła Tworzenia niesie pragnienie ku dynamicznej akcji skierowanej na nowe doświadczenia. Zasilany jest wielką energią i mocą i połączony jest z planetą Mars, Bogiem Wojny. Wewnątrz fizycznego i emocjonalnego ciała, energia Barana łączy się z czakrą podstawy, podstawą kręgosłupa, energią przetrwania, seksualności i siły. W tarocie obraz rozwiniętego Barana widzimy w karcie Maga, pierwszej z arkan wielkich, która jest symbolem Woli panującej nad elementami ognia, ziemi, powietrza i wody. Gdy jest aktywny, ogień jest energią pionierską, bezpośrednim impulsem Boga Twórcy, gdy wydawał rozkaz FIAT LUX, “Niech stanie się Światło”. Aktywny ogień jest energią, jaką uosabiamy w okresie niemowlęcym, w tygodniach następujących po naszych narodzinach, kiedy oglądamy każde doświadczenie jako nowe i przyswajamy je z absolutnym zaufaniem i zadziwieniem. Silne impulsy aktywnego ognia tworzą takie cechy osobowości jak: niezależność, śmiałość, odwaga, stanowczość, ognistość, inspiracja, bezpośredniość i zdecydowanie. Poprzez niezrównoważone czy zranione aspekty, Baran może być egoistyczny, impulsywny, samolubny, niecierpliwy, agresywny, z brakiem subtelności i skupienia. Z powodu tego, że jego esencją jest surowa moc, reprezentuje on energię, która musi zostać powściągnięta. Aktywny ogień jest najbardziej widoczny w przyrodzie podczas pierwszych tygodni wiosny, kiedy światu wracają kolory, a młode jagnięta bawią się na polach, więc jest on również niewinny oraz rozkosznie czysty i nowy. Stały ogień jest kosmicznie zawarty w gwiazdach, a najbardziej bezpośrednio dla nas – w Słońcu. Stały ogień jest promienisty, piękny, wiecznie wylewający swoją ognistą esencję, jest ogrzewający, wzbogacający życie oraz kreatywny i jest zawarty w zodiaku i w strefie Ziemi jako 30 inteligencji Lwa.

Elementy stałe są tymi, które posiadają skoncentrowaną masę danego elementu. Ta masa jest albo odśrodkowa (stale wsysająca coraz więcej elementu do środka) albo dośrodkowa (wylewająca energię ze swojego środka), zależnie od polaryzacji. Stały ogień jest naturalnie ekspresyjny, więc skoncentrowany magazyn elementu ognia jest normalnie wysyłany na zewnątrz, ukazując w ludzkim zachowaniu takie cechy jak: magnetyzm przywódczy, królewskość, majestat, kreatywność, pragnienie prokreacji, pewność siebie, sława, hojność, życzliwość, teatralność i heroizm. Arogancja, duma, próżność i ekstrawagancja znajdują się tutaj po drugiej stronie. Stały ogień jest najsilniejszy w przyrodzie w szczycie lata i wiele jego cech zawartych jest w królestwie kotów, stąd jego symbolem jest Lew. Siła Herkulesa, który zatrzymał lwa w jego duszy, jest legendarna. Osobowości stałego ognia odkrywają, że ich prawdziwa siła nie ma nic wspólnego z popularnością czy sławą, lecz pochodzi z rozpoznania, że wszyscy jesteśmy gwiazdami ubranymi w ludzkie formy. Ludzkie serce jest wieczne, idzie naprzód, ponieważ jest częścią Twórcy, i musi powrócić. Reakcyjny ogień jest dostrojony do tego 'psychicznego rdzenia’ wspominanego przez Junga, gdyż wchodzi on w esencję nauk ognia, mitycznych archetypów czy obrazów wewnątrz akashy, które my, ludzie, znamy jako idee, mity i wierzenia. Reakcyjne elementy są jak spirale ognia sięgające w przyszłość, ponad krawędzią znanego horyzontu, a zatem są żądne przygód, prorocze, nietaktowne, nieograniczone, eksploracyjne, idealistyczne, romantyczne, optymistyczne, dobrze usposobione, wierzące i aspirujące. Jest to ta część ognia, która bez wytchnienia sięga w górę i na zewnątrz, aż do wygaśnięcia. Reakcyjne elementy stale się zmieniają, jest to ich sposób ekspresji, a skoro element ognia jest tak bezpośrednio zestrojony z siłą życia, reakcyjny ogień musi doświadczyć stałej zmiany, aby poczuć się żywym. Zawsze musi dla niego istnieć nowy horyzont do zbadania, nowy kształt do przyjęcia. Rutyna, ograniczenie i banalność go gaszą. Strzelec w zodiaku obejmuje reakcyjny ogień w postaci centaura – na wpół człowieka, na wpół konia, często trzymającego łuk i strzałę. Ten symbol bardzo dobrze ukazuje cechy5 reakcyjnego ognia. Jest połączony z Jowiszem i z wymiarami humanistycznymi, atletycznymi, religijnymi i filozoficznymi. W naturze, reakcyjny ogień jest czasem, gdy jesień przechodzi w zimę.

POWIETRZE

Powietrze jest bezgraniczne i wolne. Nie można go uchwycić, posiąść, czy nawet prawdziwie ilościowo określić. Tak jak niebo, jest to właściwość nieskończona i była postrzegana w czasach starożytnych za dom bogów. Była to starożytna tradycja, ponieważ starożytni mędrcy byli magami i astrologami, a moc bogów zawsze była łączona z konkretnymi planetami biorącymi od nich swoje nazwy. Ludzie powietrza są znani ze swoich intelektualnych zdolności i społecznego uroku, gdyż bardzo dobrze mieszają się z innymi i lubią stymulować konwersację. Cechy powietrza odzwierciedlają głównie intelektualne i społeczne charakterystyki, zatem są często właściwościami ciała mentalnego, które tak jak powietrze, jest wysoce zmienne, zmieniając swoją formę w zależności od swojego punktu skupienia. Powietrze aktywne jest równoważące i harmonizujące. Przechodzi pomiędzy biegunami i mediuje pomiędzy nimi, tym samym jest balansującą i współdziałającą mocą. Aktywne powietrze jest karmiczną równowagą, sprawiedliwością i kosmiczną harmonią, związkiem pomiędzy sobą a innymi (stąd cała motywacja do bycia partnerem), równym traktowaniem, harmonijnością, artystycznością, dyplomacją, pacyfizmem i bezstronnością. Jest bardzo lekkie, lecz motywowane do bycia aktywnym, więc unosi się pomiędzy działaniem i brakiem działania, a zatem jest zawieszeniem, ucieleśnionym w szalach Wagi, Szalach Maat. Aktywne powietrze, gdy wisi w zawieszeniu, podatne jest na oddziaływanie dwóch mocy – grawitacji (wewnętrzna osobista ważność rzeczy) i ciśnienia (nacisku zewnętrznych wpływów). Kiedy któraś z nich jest stosowana, aktywne powietrze odpowiednio zmienia równowagę. Zatem manifestuje się ono również w ludzkich cechach, takich jak: niezdecydowanie, paraliż mentalny (zarówno grawitacja, jak i ciśnienie zastosowane równocześnie!), zbyt duża skłonność do kompromisów, ustępliwość i osądzanie. Aktywne powietrze połączone jest z Wenus i najbardziej widoczne jest w przyrodzie w porze, gdy zaczyna się jesień i w naturze pojawia się równowaga po czasie zbiorów (który przychodzi tuż przed reakcyjną ziemią). Stałe powietrze jest mylące dla wielu ludzi, a szczególnie dla racjonalnych umysłów, które mają problem z uporaniem się z ekscentrycznością zachowania tego elementu. Stałe elementy, jak zostało już wcześniej powiedziane, są magazynami swoich elementów, zbierając nieskończoną energię do środka bądź wykręcając ją z niego na zewnątrz. W związku z tym, dobrym symbolem na stałe powietrze jest tornado, jeśli odłożymy na bok nasze ludzkie jego pojmowanie jako narzędzia destrukcji. Tornado nie tylko zachowuje się w sposób tutaj opisany, lecz jest również wysoce nieprzewidywalne w swoim ruchu, co również jest cechą stałego powietrza. Wyrażane przez ludzi cechy stałego powietrza obejmują: humanitaryzm, innowację, grupową świadomość, progresywność, ekscentryczność i zdziwaczenie, altruistyczne służenie innym, cechy wizjonerskie, buntowniczość, duże zdystansowanie, emocjonalna powierzchowność (w pewnym sensie 'wulkan-iczność’?), indywidualistyczna wolność i ekstremizm.
Stałe powietrze rządzi falami powietrza, przekazem obrazów i dźwięków po niewidzialnych liniach eteru, a zatem ma również połączenie ze zbiorową (uniwersalną) świadomością, studnią boskiej inspiracji, która wylewa na całą ludzkość wody wolności w mających nadejść transformacjach. Reprezentowane jest w astrologii przez znak Wodnika i przez 30 inteligencji Wodnika w “Praktyce magii ewokacyjnej” Bardona. W starożytnych czasach znakiem tym władał Saturn, a jego pieczęcie miały być rysowane czarnym kolorem, podobnie do Koziorożca, lecz obecnie jego władanie przechodzi do Urana i dlatego jego pieczęcie powinno się rysować w kolorze fioletowym. W przyrodzie, stałe powietrze ukazuje się najbardziej bezpośrednio podczas ostatnich miesięcy zimy, kiedy moc Ziemi przechodzi nowe obudzenie, zanim śpiące nasiona na nowo wykiełkują. Reakcyjne powietrze jest jak swawolny duch delikatnego odświeżającego wiatru w letni dzień – mentalnie zwinne, ciekawskie, płynące, plotkarskie (każdy, kto kiedykolwiek naprawdę usłyszał głos wiatru, wie, że opowiada on wiele baśni!), konwersacyjne, przyjacielskie dla wszystkich, dostosowujące się, lekkoduszne i beztroskie, zajęte wieloma ideami, ulotne, pilne i rozmowne, powierzchowne, radosne, chaotyczne (mające braki w strukturze), często pobudliwe i mentalnie przestymulowane, zmienne, nerwowe, niespokojne i niekonsekwentne. Reakcyjne powietrze połączone jest ze stadium rozwoju, gdy jako dzieci opanowaliśmy zdolność chwytania i trzymania obiektów i zaczynamy odnosić jeden obiekt do drugiego, ucząc się dokonywać mentalnych porównań. Na tym etapie zaczynamy uzewnętrzniać naszą energię do ciała mentalnego i rozwijamy komunikację, chodzenie i mówienie. Uczymy się określać rzeczy, nazywać je i identyfikować oraz przemieszczać się z jednego miejsca do drugiego mocą woli. Reakcyjne powietrze jest w zodiaku Bliźniakiem. Ma on problem z usadzeniem się w jednym miejscu i często zmienia miejsce mentalnie, jak również astralnie i fizycznie. Bliźniak w naturze jest szczytem sezonu kwiatów i okresem tuż przed początkiem lata, kiedy natura różnicuje się i dokoła nas eksplodują niezliczone kolorowe radości. Mitycznie oraz magicznie istnieje tutaj połączenie z Janusem, rzymskim bogiem drzwi, przedstawianym jako postać z dwoma twarzami, gdzie jedna oznacza przeszłą mądrość, a druga przyszłą wiedzę, oraz z Hermesem, posłańcem bogów, który przyniósł ludzkości naukę języka i matematyki oraz przekazał Szmaragdową Tablicę, z której, jak wiemy, wyewoluowała Nauka Hermetyczna (magia).

WODA

Woda jest esencją emocji i chłodzącymi, uzdrawiającymi cechami uczucia, empatii i wrażliwości. Elementy można podzielić na dwie grupy po dwa – ogień i powietrze są elementami ekspresywnymi, podczas gdy woda i ziemia są elementami zachowawczymi. Reprezentują ludzkie cechy, które są bardziej receptywne, ograniczone i bierne. Woda jest głęboko emocjonalna, refleksyjna, empatyczna i zestrojona z tym, co niewidzialne i subtelne, z ukrytymi prądami nastrojów i z naturą uczucia. Jest to biegunowe przeciwieństwo ognia i jest magnetyczne, w przeciwieństwie do elektryczności ognia, przez co zbiera i płynie do wewnątrz, zamiast wysyłać i promieniować na zewnątrz. Aktywna woda jest jak rzeka wpływająca do morza, jest to woda w działaniu, bardziej płynąca dookoła i pod rzeczami, niż próbująca je usunąć. Jest ochronna, obronna, powodziowa (emocjonalny potop powoduje katastroficzną depresję i gasi ciepło i światło), ostrożna, emocjonalnie wrażliwa (zwłaszcza w odniesieniu do psychicznej i emocjonalnej podatności), synowska, rodzicielska, opiekuńcza, wytrwała, świadoma historii, tj. przywołująca wspomnienia, intuicyjna, niechętna do opuszczenia, nieśmiała, samotna i pustelnicza. Podobnie jak Księżyc, który najbardziej bezpośrednio łączy się z elementem aktywnej wody, ma ona wysoce refleksyjną i magnetyczną naturę, która jest również wysoce7 rytmiczna i służy jako przechowalnia dla przeszłych cykli. Jest to ta część wody, która pamięta i poprzez to poznanie odchodzi od instynktu. W zodiaku aktywna woda jest zawarta w Raku, Krabie, który symbolizowany jest we wcześniejszych kulturach również jako Żółw Świata, Bogini Matka, która niesie i pielęgnuje cały kosmos. W naturze uzdrawiający skutek aktywnej wody można zobaczyć i poczuć, gdy zaczyna się lato, podczas pierwszych tygodni po tym, jak słońce osiągnie swój zenit na niebie, coroczne “lato miłości”. Stała woda jest głęboka i nieruchoma. Jej refleksyjność biegnie głębiej niż u wody aktywnej (i głębiej niż u jakiegokolwiek elementu) z powodu jej bezruchu. Jest ciemna, pełna tajemnicy, nieznanego i podejrzenia. Tak jak wszystkie stałe elementy, stała woda zbiera i wysyła magazyn czy zasób swojego elementu i z tego powodu jej ludzkie cechy to: intensywność, pasja, wielkie głębiny uczucia, pragnienie, regeneracyjność, psychiczna i magiczna moc, magnetyzm, penetrująca percepcyjność, pożądanie, dewocja, gruboskórność i bezlitosność, mściwość, upór, zazdrość, podejrzliwość, samodestrukcja i niechęć do samego siebie, zdeterminowana i wytrwała wola czy wysiłek, transformacja. W zodiaku stała woda jest zawarta w Skorpionie i w Orle. Orzeł symbolizuje przekształconą i oczyszczoną stałą wodę, z której wszystkie nieczystości zostały usunięte, a zatem odzwierciedla ona z wnętrza swojej głębiny Boskie Światło – cechy takie jak: niegasnąca lojalność, miłość aż po grób i dalej oraz głęboka, wewnętrzna wiedza. Stała woda w naturze jest czasem, kiedy palec zimy uśmierca krainę jesieni (Samhain bądź Halloween), zamrażając proces wzrostu i prowadząc do transformacji. Jest połączona z Marsem i Plutonem, gdzie ten pierwszy jest Bogiem Wojny, a ten drugi Panem Podziemnego Świata. Ukazuje się to w okultystycznym połączeniu pomiędzy stałą wodą a aktywnym ogniem i wiele ich cech może się wymieniać, na przykład obie są energiami intensywnymi i pełnymi pasji, różnica polega na ich podstawowej substancji – intensywność i pasja aktywnego ognia pochodzi bardziej z głowy niż z ciała emocjonalnego, czyli astralnego. Woda reakcyjna jest oceanem uczuć, poruszającym się w falach, zawierającym wiele ukrytych czy nieświadomych rzeczy. Jest najbardziej płynną manifestacją elementów i zmian swojego astralnego, czyli emocjonalnego kształtu, zależnie od wpływów, jakie na nią działają. Jej magnetyzm jest ultrawrażliwy na zewnętrzne bodźce, zatem jest to rodzaj wody, na który najłatwiej wpłynąć.

Reakcyjna woda jest obecna w ludzkiej osobowości jako współczucie, głęboka empatia, psychiczna wrażliwość i podatność, emocjonalna receptywność, tęsknoty duszy, uzdrawiająca moc (spirala astralnej energii wysyłana na zewnątrz odśrodkowo, podczas gdy głęboka psychiczna impresyjność reakcyjnej wody płynie ze swojego ruchu dośrodkowego), tkanie iluzji, fantazja, surrealizm, rozmarzenie, poświęcanie siebie i męczeństwo, łagodność, jedność, eskapizm i ułuda, łatwowierność, nadwrażliwość, zachowanie hulaszcze i lenistwo oraz zarówno samotna izolacja, jak i medytacyjne odosobnienie. W zodiaku i w ewokacji znakiem reakcyjnej wody są Ryby. Dualizm reakcyjnej wody jest symbolizowany jako dwie ryby owinięte dookoła siebie. Poprzedni Wielki Cykl był reakcyjną wodą (“uczynię was rybakami ludzi”), a ten, w który teraz przechodzimy, charakteryzowany jest przez stały element powietrza, który został już opisany. Zarówno Jowisz (bądź Zeus w mitologii greckiej), jak i Neptun (Bóg morza) są planetami związanymi z reakcyjną wodą. W naturze reakcyjna woda jest czasem, gdy zima przechodzi w nową wiosnę, kiedy lód zaczyna topnieć, a woda na nowo uaktywnia nasienie życia.

ZIEMIA

Ziemia stabilizuje, scala, materializuje, uziemia i wspiera. Jest to ta część IHVH, czterobiegunowego magnesu, która wiąże razem wszechświat. Jest elektromagnetyczna, propagująca i samozachowawcza w naturze. Bardon mówi nam, że poprzez jej scalające działanie, utrzymuje ona wszystkie pozostałe elementy razem i nadaje im konkretną formę, lecz poprzez swoje działanie ograniczające “stworzyła przestrzeń, miarę, wagę i czas”. Przez to, że element ziemi powstał poprzez wzajemne działanie pozostałych trzech, zawiera w sobie je wszystkie i właśnie to daje nam ziemski pierwiastek Wszechobecności. Ziemia w ludzkiej ekspresji wykorzystuje materialny i fizyczny świat, będąc praktyczną, pewną, stałą, solidną, rzetelną, trwałą, systematyczną, cierpliwą i zdyscyplinowaną. Aktywna ziemia jest energią ziemi wysyłaną na zewnątrz dla osiągnięcia rezultatu, która chce by rzeczy były wykonane, osiągnąć stały skutek czy też wspiąć się na najwyższą górę w zdeterminowany sposób. Jest zdyscyplinowana, rządząca, zorganizowana, ustrukturowiona, wytrwała, mądra, odpowiedzialna, rzetelna, pracowita, sumienna, wytrzymująca najsroższe warunki fizyczne, praktyczna, zdobywcza, pesymistyczna, zbyt konwencjonalna, ambitna bądź tradycjonalistyczna, surowa, materialistyczna, zbyt konserwatywna i niedelikatna. Posiada wrodzoną zdolność oceniania tego, czy coś jest praktycznie możliwe i jak wiele potrzeba na to czasu i wysiłku. W zodiaku i strefie ziemi reprezentantem aktywnej ziemi jest Koziorożec. Jest to kozioł górski, który wspina się po ścieżce życia, przechodząc przez każdą przeszkodę na drodze, lecz nigdy nie zapominając, że cel jest na górze. Czasem aktywnej ziemi w naturze jest środek zimy. Po przesileniu zimowym, Ziemia musi wytrwać i oprzeć się śmierci, by na nowo odrodzić się następnej wiosny i właśnie w tym czasie jest ona najbardziej odporna i twarda. Stała ziemia jest twarda jak skała. Jest silna, bezpieczna, twarda, odporna, zależna, stała, powstająca powoli, lecz pewnie, władcza, nieustępliwa, zachłanna, folgująca sobie, zarozumiała, chciwa i materialistyczna, stała i uparta wobec zmiany siebie, głęboko praktyczna i zawsze mająca pod ręką racjonalność. Fizyczne odczucia w ludziach są głównym punktem ekspresji cech stałej ziemi, gdyż ten element jest dotykowy i czerpie swoją siłę bezpośrednio ze świata fizycznego poprzez kontakt z naturą, dotykanie, jedzenie i picie. Planetą najbardziej związaną ze stałą ziemią jest Wenus, gdyż rządzi ona Bykiem. To zwierzę, razem ze swoimi krewnymi, jak bawoły, bizony, woły, uosabia stałą ziemię. W cyklu przyrody stała ziemia przychodzi po powrocie wiosny, gdy moc Matki Natury jest znowu największa.

Reakcyjna ziemia jest jak płynna materia, błoto czy też stopiona skała. Jest w stanie oczyszczania i uszlachetniania. Jej symbolem w astrologii jest zatem Panna, która reprezentuje poszukiwanie czystości w sercu reakcyjnej ziemi. Ludzkie cechy ukazywane poprzez reakcyjną ziemię to: szczegółowa analiza, metoda naukowa, perfekcjonizm, sceptycyzm, pomocniczość, troska i hipochondria, należny szacunek, uniżenie i pokorna służba, dobre rozróżnianie, obiektywność, krytyczność, drobiazgowość, higiena i czystość, małostkowość i doświadczalna dziewiczość. W przyrodzie reakcyjna ziemia jest czasem złotych plonów, gdy krajobraz pokryty jest9 polami kukurydzy i żyta. Ziemia jest orana, a zbiory są dzielone między wszystkich. Reakcyjna ziemia kocha dowody, drobne szczegóły, perfekcję, rozsądek i logikę i może być bardzo krytyczna i pretensjonalna.

Mam nadzieję, że to krótkie zagłębienie się w elementy zainspirowało cię do stworzenia własnych powiązań i do odkrycia nowych sposobów pracy z nimi. Tak naprawdę to jedynie dotknęliśmy powierzchni tego, co możesz o nich odkryć, a co już znajduje się w tobie. Jedną z tajemnic jest to, że wszystko, co potrzebujesz wiedzieć jest już w tobie – jako ludzie jesteśmy mikrokosmicznymi odzwierciedleniami makrokosmosu, jesteśmy ucieleśnieniem wszystkich czterech elementów wyrażających się poprzez wszystkie trzy swoje rodzaje, gdzie każdy z nich ma dwie biegunowości, a jednak to wszystko pochodzi z Jednego! Odnajdź tę Jedność, a reszta jest tak łatwa jak 1, 2, 3…

 

Oryginał angielski © 2002 David Coleman

Wersja polska © 2004 FranzBardon.pl

Przypis

1 Poprzez inteligencje rozumie się tutaj istoty zamieszkujące tzw. strefę ziemi – część wymiaru astralnego. Szczegółowy opis tych istot można znaleźć w “Praktyce magii ewokacyjnej” Franza Bardona – przyp. tłum.

Piątek, 18 stycznia 2002